Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Εξειδικεύεται στη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα των γνωστικών πεδίων της εταιρικής χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής
Κωδ. Θέσης
APP37190
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Γνωστικό αντικείμενο
Χρηματοοικονομική και Λογιστική (Finance and Accounting)
Τμήμα
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/11/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023