Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 20823/8-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πυρηνική Φυσική» αναφέρεται στη θεωρητική μελέτη της πυρηνικής καταστατικής εξίσωσης με εφαρμογές στις σκεδάσεις νουκλεονίων, στις σχετικιστικές πυρηνικές αντιδράσεις και στην δομή συμπυκνωμένης πυρηνικής ύλης.
Κωδ. Θέσης
APP37184
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Θεωρητική Πυρηνική Φυσική
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
17/01/2024