ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

«Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, που αφορά την ανάπτυξη μαθηματικών αποδεικτικών διαδικασιών της Στατιστικής Επιστήμης, αποτελεί ευρύ κλάδο και αναγνωρισμένη ειδικότητα σύμφωνα με το διεθνές αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης MSC (Mathematical Subject Clasification) της AMS (American Mathematical Society). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το προαναφερθέν γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνει τις ευρείες κατηγορίες: 1) 62Cxx (Decision Theory), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62C07 (Complete class results), 62C10 (Bayesian problems; characterization of Bayes procedures), 62C12 (Empirical decision procedures; empirical Bayes procedures), 62C15 (Admissibility), 62C20 (Minimax procedures), 2) 62Fxx (Parametric Inference), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62F03 (Hypothesis testing), 62F05 (Asymptotic properties of tests), 62F12 (Asymptotic properties of estimators), 62F15 (Bayesian inference), 62F25 (Tolerance and confidence regions), 62F30 (Inference under constraints), 3) 62Gxx (Nonparametric Inference), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62G05 (Estimation), 62G07 (Density estimation), 62G08 (Nonparametric regression), 62G10 (Hypothesis testing), 62G15 (Tolerance and confidence regions), 62G20 (Asymptotic properties), 62G30 (Order statistics; empirical distribution functions), 62G32 (Statistics of extreme values; tail inference) 4) 62Hxx (Multivariate analysis), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62H12 (Estimation), 62H15 (Hypothesis testing), 62H17 (Contingency tables), 62H20 (Measures of association (correlation, canonical correlation, etc.), 62H25 (Factor analysis and principal components; correspondence analysis), 62H30 (Classification and discrimination; cluster analysis) 5) 62Jxx (Linear inference, regression), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62J02 (General nonlinear regression), 62J05 (Linear regression), 62J07 (Ridge regression; shrinkage estimators), 62J10 (Analysis of variance and covariance), 62J12 (Generalized linear models), 62J15 (Paired and multiple comparisons), 6) 62Lxx (Sequential methods), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62L10 (Sequential analysis), 62L12 (Sequential estimation), 7) 62ΝΧΧ (Survival analysis and censored data), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62Ν01 (Censored data models), 62N02 (Estimation), 62N03 (Testing), 8) 62MXX (Inference from stochastic processes), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υποκατηγορία 62Μ10 (Time series, auto-correlation, regression, etc.), στην ως άνω ταξινόμηση.
Κωδ. Θέσης
APP37177
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Τμήμα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
16/01/2024