ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης δίνει έμφαση στις επιστήμες μηχανικού των υλικών (materials engineering) και στις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6-9-1999). Το αντικείμενο αφορά την πειραματική μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών (κυρίως των καταλυτικών, ηλεκτροκαταλυτικών και ηλεκτροχημικών) και την ανάπτυξη υλικών (σύνθεση, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση) από τη σκοπιά του μηχανικού των υλικών με σκοπό την ανάπτυξη χημικών διατάξεων και ενεργειακών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι οι καταλυτικοί επεξεργαστές καυσίμου (για παράδειγμα υδρογόνου, μονοξειδίου του άνθρακα, μεθανόλης), οι κυψελίδες καυσίμου (για παράδειγμα υδρογόνου, μεθανόλης) και οι μπαταρίες (για παράδειγμα ιόντων λιθίου). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής είναι ένα αντικείμενο του Τμήματος που δεν καλύπτεται άμεσα από άλλα υπάρχοντα ή προκηρυχθέντα αντικείμενα και βοηθά στην σφαιρικότερη κάλυψη των αντικειμένων της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών.
Οι αναφερόμενες στην προκήρυξη περιοχές των υλικών και διατάξεων καθώς και οι συνδυασμοί αυτών όπως και η μελέτη τους από τη σκοπιά του μηχανικού, αποτελούν αναγνωρισμένες θεματικές κατατάξεις σύγχρονων ειδικοτήτων με καταχωρήσεις στα περιεχόμενα των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων στον ερευνητικό χώρο στην Επιστήμη των Υλικών, όπως είναι τα, Nature Materials (Nature Publishing Group), Advanced Materials (Wiley), Journal of Materials Science (Springer US), Materials Science and Engineering (Elsevier) αλλά και στην εκτεταμένη ανάλυση για την Ευρωπαϊκή βασική έρευνα στην Επιστήμη των Υλικών που παρουσιάζεται στην έκδοση του Max-Plank-Institute με τίτλο “European White Book on Fundamental Research in Materials Science”, 2001, αλλά και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις όπως εμφανίζονται στην έγκυρη διεθνή βιβλιογραφία και τις ερευνητικές προτεραιότητες που προτείνονται επισήμως σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων. Το εύρος αυτό δεν καθιστά προβληματική την επιστημονική σύγκριση μεταξύ των υποψηφιοτήτων δεδομένου ότι πρόκειται περί σαφώς καθορισμένου υποσυνόλου της Επιστήμης των Υλικών και είναι συνεπώς ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων όπως η χρήση ενιαίας αναγωγής των αριθμητικών δεικτών που αφορούν τις ποσοτικές συγκρίσεις (αριθμός εργασιών, αριθμός αναφορών, παράγοντες απήχησης των επιστημονικών περιοδικών κλπ.).
Κωδ. Θέσης
APP37178
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Επιστήμη του μηχανικού σε μικροφασικά – νανοφασικά υλικά και διατάξεις για ενεργειακές χημικές τεχνολογίες
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
16/01/2024