ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Σύμφωνα με το διεθνώς αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) το γνωστικό αντικείμενο κατηγοριοποιείται στα επιμέρους πεδία "M2 Business Economics" και "M4 Accounting". Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο υπο-πεδίο αναφέρεται στην εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας και των εργαλείων ανάλυσης της επιστήμης των αποφάσεων στην διαδικασία λήψης άριστων διοικητικών αποφάσεων από τις επιχειρήσεις υπό τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν. Το δεύτερο υπο-πεδίο αναφέρεται στις βασικές έννοιες και αρχές της χρηματοοικονομικής λογιστικής όπως καταγραφή λογιστικών γεγονότων και κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων και στην εφαρμογή των εργαλείων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων για την αποτίμηση και την λήψη διοικητικών αποφάσεων.
Κωδ. Θέσης
APP37175
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
16/01/2024