ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΔΕΠ) ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη νέας θέση καλύπτει τομείς της κλινικής διαιτολογίας με έμφαση στη διατροφική φροντίδα παιδιών και εφήβων. Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζεται: α) στην αξιολόγηση του διατροφικού κινδύνου και της κατάστασης θρέψης. Η αποτελεσματική διαδικασία της διατροφικής φροντίδας θα πρέπει να βασίζεται στο κατάλληλο εργαλείο ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου με σκοπό την κατηγοριοποίηση των ασθενών ανάλογα με τον διατροφικό κίνδυνο που διατρέχουν. Ιδίως για τα παιδιά και τους εφήβους, η αξιολόγηση του διατροφικού κινδύνου και της κατάστασης θρέψης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η υποθρεψία αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης της ανάπτυξης. β) στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας ασθενών και ιδίως παιδιών και εφήβων. Συνολικά, η διαδικασία της διατροφικής φροντίδας όπως αυτή εφαρμόζεται στην κλινική πράξη, απαιτεί την αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης, τη διατροφική διάγνωση, τον καθορισμό των διατροφικών στόχων, την εφαρμογή ειδικής εξατομικευμένης διατροφικής παρέμβασης και εκπαίδευσης των ατόμων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση χρόνιων ή οξέων νοσημάτων, όπως νοσήματα του πεπτικού, νοσημάτων με ηπατικές εκδηλώσεις, καρκίνο και άλλων νοσημάτων. Ειδικά στην περίπτωση των ασθενών με νοσήματα του πεπτικού ή των νοσημάτων με ηπατικές εκδηλώσεις όπως η κυστική ίνωση, η έγκαιρη διαιτητική παρέμβαση, όπου αυτή είναι εφικτή, αποτρέπει σοβαρότερες καταστάσεις, όπως η εντερική ανεπάρκεια, ενώ στην περίπτωση των ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων ακόμη και τον θάνατο ή/και τις μόνιμες νευρολογικές ή άλλες βλάβες. Οι κατάλληλοι διατροφικοί χειρισμοί μέσω της έμφασης σε συγκεκριμένα μακροθρεπτικά συστατικά ή του αποκλεισμού ολόκληρων ομάδων τροφίμων, η απόδοση κατάλληλων εναλλακτικών τροφίμων προκειμένου οι ασθενείς να έχουν όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη διατροφή, καλή ανάπτυξη τα παιδιά, αλλά και ποιότητα ζωής, αποτελούν αξιοσημείωτα παραδείγματα του ρόλου της διαιτητικής παρέμβασης στα νοσήματα αυτά.
Κωδ. Θέσης
APP37140
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
15/12/2023