ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και
Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Ιζηματολογία»
Κωδ. Θέσης
APP37152
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Θαλάσσια Ιζηματολογία
Τμήμα
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
15/11/2023
Λήξη προκήρυξης
15/01/2024