Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 78519/19-6-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία» αφορά στο σύνολο των στατιστικών τεχνικών και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της συμπεριφοράς των οικονομικών μεθόδων. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων και την εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, ο οικονομέτρης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις
που απαιτούν όχι μόνον καλή θεωρητική κατάρτιση αλλά και βαθιά κατανόηση των υπολογιστικών και αριθμητικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή σύνθετων οικονομετρικών υποδειγμάτων στην πράξη. Το αντικείμενο της οικονομετρίας επεκτείνεται και πέραν των ορίων της απλής διατύπωσης στατιστικών σχέσεων για να περιλάβει εφαρμόσιμες προτάσεις σχετικά με την αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της οικονομετρικής ανάλυσης στη διενέργεια προβλέψεων και στη λήψη αποφάσεων.
Κωδ. Θέσης
APP37139
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομετρία
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-09-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
15/01/2024