Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 80637/26-6-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο “Συγκριτολογικές προσεγγίσεις της Γαλλικής Λογοτεχνίας” εντάσσεται στο χώρο των Λογοτεχνικών σπουδών και καλύπτει βασικά επιστημονικά πεδία της κατεύθυνσης της Λογοτεχνίας του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η Συγκριτική Γραμματολογία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της λογοτεχνίας υπερβαίνοντας τα εθνικά, γλωσσικά και πολιτισμικά όρια. Καθώς επιδιώκει δε να προσεγγίζει και να αντιπαραβάλλει δείγματα της λογοτεχνικής παραγωγής διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών χώρων, εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο των Διαπολιτισμικών σπουδών. Ως αυτόνομος κλάδος των λογοτεχνικών σπουδών, στηρίζεται σε δικά της εννοιολογικά εργαλεία και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, θέτει ερωτήματα και υποθέσεις εργασίας, στα οποία καλείται να απαντήσει, αξιοποιώντας θεωρητικά μοντέλα
που προσφέρουν η συγκριτική ποιητική, η διακειμενικότητα και η διαλογική σχέση ανάμεσα σε διάφορες μορφές τέχνης και τη λογοτεχνία.
Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στις σχέσεις της Γαλλικής Λογοτεχνίας, κυρίως των τελευταίων αιώνων, με τις λογοτεχνίες της Ευρώπης και πρώτιστα με τη νεοελληνική λογοτεχνία, στοχεύοντας στην τεκμηριωμένη και βαθύτερη ερμηνεία των αναλογιών, των δανείων και των αλληλεπιδράσεων. Με δεδομένο επιπλέον το γεγονός ότι οι φιλολογικές σπουδές αναδι-
αμορφώνονται σήμερα στο πλαίσιο της ψηφιακότητας και στο ευρύτερο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών μετέχουν οι Ψηφιακές Λογοτεχνικές Σπουδές, είναι επιθυμητή η διερεύνηση και αυτής της διάστασης σε επίπεδο συγκριτολογικών προσεγγίσεων».
Κωδ. Θέσης
APP37136
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Συγκριτολογικές προσεγγίσεις της Γαλλικής Λογοτεχνίας
Τμήμα
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
15/01/2024