Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Κριτικές Σπουδές Λόγου και Εκπαιδευτική Γλωσσολογία
Κωδ. Θέσης
APP37135
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Κριτικές Σπουδές Λόγου και Εκπαιδευτική Γλωσσολογία
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/01/2024