Επίκουρος Καθηγητής

Σχεδιασμός και Σύνθεση Ενώσεων Φαρμακολογικού Ενδιαφέροντος
Κωδ. Θέσης
APP37134
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχεδιασμός και Σύνθεση Ενώσεων Φαρμακολογικού Ενδιαφέροντος
Τμήμα
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/01/2024