Επίκουρος Καθηγητής

Λατινική Φιλολογία
Κωδ. Θέσης
APP37133
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Λατινική Φιλολογία
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/01/2024