ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πέρα από το κλασικό πεδίο του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου περιλαμβάνονται Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο (θεσμοί, σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις της ΕΕ), Ευρωπαϊκή Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε διαδικασίες ποινικού χαρακτήρα
Κωδ. Θέσης
APP37130
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τμήμα
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/12/2023