ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Κωδ. Θέσης
APP37127
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Τμήμα
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/01/2024