ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γενικό Διεθνές Δίκαιο, με έμφαση στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις και κατοχή
Κωδ. Θέσης
APP37128
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΡΘΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τμήμα
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/12/2023