Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών» εστιάζει στην επεξεργασία, συντήρηση και έλεγχο ποιότητας των φρούτων και λαχανικών, την κατανόηση και ερμηνεία της επίδρασης των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις διάφορες μεθόδους επεξεργασίας, τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται καθώς και τον έλεγχο των πρώτων υλών και των προϊόντων, με γνώμονα την ασφάλεια των τροφίμων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
Κωδ. Θέσης
APP37138
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών»
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
15/12/2023