ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

«Η Διεθνής Οικονομική μελετάει τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ διαφόρων χωρών. Η Διεθνής Οικονομική επικεντρώνεται στην μελέτη θεωριών και πολιτικής διεθνούς εμπορίου, τα οφέλη και τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου, καθώς επίσης και στην διεθνή χρηματοοικονομική που μελετά την συμπεριφορά των διεθνών χρηματαγορών και διεθνών αγορών εμπορευμάτων. Επίσης, η Διεθνής Οικονομική μελετάει από μακροοικονομική σκοπιά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα διεθνή νομισματικά συστήματα και τις άριστες νομισματικές περιοχές».
Κωδ. Θέσης
APP37124
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/12/2023