Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός-Θεωρία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στη θεωρία. Στο πλαίσιο αυτό το αντικείμενο εστιάζει στην αποδεδειγμένη θεωρητική και ερευνητική γνώση σε συνδυασμό με την επαγγελματική εμπειρία στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πόλεων. Αντικείμενα, τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται στο θεωρητικό σκέλος σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία, ώστε να καλύψουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος είναι: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και αστικοί μετασχηματισμοί. Αστική προσβασιμότητα, Ιστορία της πόλης, Συμμετοχικός σχεδιασμός και αστική διακυβέρνηση, Αστική ανθεκτικότητα, Θέματα Περιβαλλοντικού σχεδιασμού (ΜΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, Κυκλική Οικονομία, ΑΠΕ, διαχείριση υδάτων σε πολεοδομικό επίπεδο).
Κωδ. Θέσης
APP37111
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Θεωρία
Τμήμα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
16/01/2024