ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'

To γνωστικό αντικείμενο της βιοστατιστικής – ιατρικής στατιστικής περιλαμβάνει τις εφαρμογές της περιγραφικής στατιστικής και της στατιστικής συμπερασματολογίας στην έρευνα της σύγχρονης ιατρικής, της δημόσιας υγείας, και των παράλληλων προς αυτήν επιστημών, καθώς και την ανάπτυξη νέων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης .Οι εφαρμογές της βιοστατιστικής – ιατρικής στατιστικής περιλαμβάνουν μελέτες περιγραφικής ή αναλυτικής επιδημιολογίας και ανάλυσης δεδομένων, και αποτελούν βασικό πυλώνα της τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής και λήψης αποφάσεων που βασίζεται στην τεκμηρίωση στις επιστήμες της ζωής."
Κωδ. Θέσης
APP37110
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Τμήμα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/01/2024