Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 17798/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Δίκαιο και Θεσμοί στις αρχαίες ελληνικές πόλεις και στα βασίλεια της ελληνιστικής περιόδου. Δίκαιο και Θεσμοί στην αρχαία Ρώμη (Βασιλεία, Res Publica, Αυτοκρατορία). Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο. Έρευνα και μελέτη του ελληνικού Δικαίου από την αρχαιότητα μέχρι τις απαρχές του νεώτερου ελληνικού κράτους και την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα.
Κωδ. Θέσης
APP37086
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024