Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 17792/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
- Εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, όπου εκτρέφονται διάφορα είδη παραγωγικών ζώων.
- Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και διαχείριση ζωικών αποβλήτων σε εκτροφές παραγωγικών ζώων, κτηνοτροφικές ζώνες και κτηνοτροφικά πάρκα καθώς και αυτών από τα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης.
- Μελέτη και εκτίμηση του ρόλου του μικροπεριβάλλοντος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην υγεία και τις παραγωγικές ικανότητες των εκτρεφόμενων ζώων.
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις εκτροφές παραγωγικών ζώων.
- Εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου που αφορά στη διαχείριση νεκρών ζώων σε συνθήκες επιδημιών, στη διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και σε θέματα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και προστασίας του Περιβάλλοντος.
Κωδ. Θέσης
APP37084
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος
Τμήμα
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024