Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 17790/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιέχει δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση περιέχει θέματα ανάπτυξης του αντικειμένου της ενόργανης γυμναστικής στα πλαίσια της φυσικής αγωγής και τον αθλητισμό (π.χ. θέματα διδακτικής, μεθοδολογίας, προπονητικής) και η δεύτερη κατεύθυνση περιέχει θέματα που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως η ηθική στην ενόργανη γυμναστική και γενικότερα στα πλαίσια της φυσικής αγωγής και τον αθλητισμό.
Κωδ. Θέσης
APP37083
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
Ενόργανη Γυμναστική - Ηθική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024