Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 17801/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Κινητήρες στη Γεωργία, Γεωργικοί Ελκυστήρες, Γεωργικά Μηχανήματα Αγρών και Φυσικές Διεργασίες Ξήρανσης και Αποθήκευσης Γεωργικών Προϊόντων.
Κωδ. Θέσης
APP37082
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Γεωργική Μηχανολογία
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024