Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 17802/31-10-2023 (κενή θέση).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Αντικείμενο της Κοινωνιογλωσσολογίας ορίζεται η μελέτη της γλώσσας ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής και κοινωνικής οργάνωσης ενός λαού.
Επικεντρώνεται στην έρευνα των διαδικασιών και των διαστάσεων της γλώσσας που συναντάται στις κοινωνικές συναλλαγές και στη λειτουργία της ως κοινωνικής πραγματικότητας. Μελετά επίσης την επίδραση της κοινωνικής δομής στη γλώσσα, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους η γλώσσα επηρεάζεται από, και κατά συνέπεια αντανακλά, κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας. Εφαρμογές των παραπάνω φαινομένων αναζητούνται στη γαλλική γλώσσα».
Κωδ. Θέσης
APP37081
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνιογλωσσολογία με εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα
Τμήμα
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024