Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΦΕΚ 2822/25.10.2023τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 42870/21.9.2023
Κωδ. Θέσης
APP37079
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάλυση γεωτεχνικών έργων με πειραματικές, αριθμητικές και στοχαστικές μεθόδους
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024