Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 16538/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τη σύνθεση-ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, τη δημιουργία διατάξεων με διαστάσεις στην περιοχή της νανοκλίμακας, καθώς και τη μελέτη των φυσικών τους ιδιοτήτων».
Κωδ. Θέσης
APP37071
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσική και Τεχνολογία Υλικών στη Νανοκλίμακα
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024