Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16537/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει τη Δημοσία Υγεία, την Υγιεινή της Διατροφής, τις μεθόδους της επιδημιολογίας της διατροφής και τη συμβολή τους στον τομέα της προληπτικής ιατρικής, και προαγωγής της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη γνώση των αρχών της ιατρικής διατροφής (όπως η προσέγγιση ασθενών με προβλήματα διατροφής και η συνετή χρήση των καταλληλότερων τρόπων διατροφικής υποστήριξης σε ποικιλία κλινικών καταστάσεων), αλλά και ζητήματα, όπως δυσθρεψία, διατροφική ανίχνευση και αξιολόγηση, τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση ασθενειών.
Κωδ. Θέσης
APP37070
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Υγιεινή - Ιατρική Διατροφολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024