Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16535/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική παραδοσιακά ασχολείται με τη μελέτη των μηχανισμών και των μορφολογικών αλλοιώσεων των νοσημάτων του ανθρώπου σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό (δηλ. ιστολογικό και κυτταρολογικό) επίπεδο. Επιπλέον, οι σύγχρονες δυνατότητες της Μοριακής Βιολογίας και της Μοριακής Ιατρικής έχουν επιτρέψει στη Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική να επεκταθεί και σε μοριακό επίπεδο (Μοριακή Παθολογία ή Μοριακή Παθολογική Ανατομική). Επομένως, τα μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία και Παθολο-
γική Ανατομική» αναμένεται να κατανοούν σε βάθος και να διδάσκουν στους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τους μηχανισμούς των νόσων, τις εκδηλώσεις των νόσων σε μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και μοριακό επίπεδο, καθώς και την κλινική σημασία των εκδηλώσεων (κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση).
Επιπλέον, θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε διαγνωστικό επίπεδο και να έχουν ερευνητική δραστηριότητα στο γνωστικό τους αντικείμενο.
Κωδ. Θέσης
APP37069
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024