Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16540/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο της Παρατηρησιακής Αστρονομίας αναφέρεται στην παρατήρηση αστρονομικών και αστροφυσικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους παρατήρησης (τηλεσκόπια σε όλα τα μέρη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων και ανιχνευτές σωματιδίων) και στην ερμηνεία των παρατηρήσεων με βάση θεωρίες της αστρονομίας και αστροφυσικής».
Κωδ. Θέσης
APP37073
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Παρατηρησιακή Αστρονομία»
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024