Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16532/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της χειροσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην χειροσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της χειροσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση
(βασική ατομική τεχνική), την τακτική σκέψη (ατομική ομαδική τακτική) που αφορά τα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού και τις φυσιολογικές παραμέτρους που αφορούν στη φυσική κατάσταση. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Επιπλέον προσεγγίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την χειροσφαίριση και την εξέλιξή της σε διεθνές επίπεδο.
Κωδ. Θέσης
APP37068
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
Προπονητική Χειροσφαίρισης
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024