Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16531/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: «Τη χημεία και τη φυσιολογία δράσης των συστατικών των τροφίμων στον ανθρώπινο οργανισμό, την επίδραση των διαφόρων διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων, τη φύση και λειτουργικότητα των βιοδραστικών/βιοενεργών συστατικών των τροφίμων σε σχέση με το μεταβολισμό, την αξιολόγηση και βελτίωση της διατροφικής αξίας προϊόντων με κατάλληλο σχεδιασμό της σύστασης και της παραγωγής τους, την αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων (σε επίπεδο τροφίμων και θρεπτικών
συστατικών) και τη συσχέτιση αυτών με βιοχημικούς και κλινικούς δείκτες».
Κωδ. Θέσης
APP37067
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024