Επίκουρος Καθηγητής

"Η Βυζαντινή Φιλολογία έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη μελέτη της γραμματειακής και λογοτεχνικής παραγωγής στην ελληνική γλώσσα κατά τη βυζαντινή περίοδο από τον 4ο ως τον 15ο αιώνα. Στη Βυζαντινή Φιλολογία περιλαμβάνεται και η μελέτη του βιβλιακού πολιτισμού, της χειρόγραφης παράδοσης και της κριτικής των κειμένων, δηλαδή και τα αντικείμενα της κωδικολογίας και της παλαιογραφίας με την αντίστοιχη εκδοτική μεθοδολογία".
Κωδ. Θέσης
APP37066
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Βυζαντινή Φιλολογία
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024