Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμική Προσέγγιση και Χρονοπρογραμματισμός Δικτύων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η αλγοριθμική προσέγγιση και ο χρονοπρογραμματισμός δικτύων αφορά α) τη μοντελοποίηση των διεργασιών χρονοπρογραμματισμού δικτύων (δίκτυα παραγωγής προϊόντων ή/και υπηρεσιών, κοινωνικά, ενεργειακών κοινοτήτων, εφοδιασμού κλπ) που συλλέγουν, επεξεργάζονται και διανέμουν δεδομένα, μέσω των οντοτήτων που απαρτίζουν το σύστημα β)την ανάπτυξη αποτελεσματικών ή/και ευρετικών αλγορίθμων για τη βελτίωση της λειτουργίας και τη μείωση του χρόνου απόκρισης των υπό μελέτη συστημάτων.
Κωδ. Θέσης
APP37051
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αλγοριθμική Προσέγγιση και Χρονοπρογραμματισμός Δικτύων
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
15/11/2023
Λήξη προκήρυξης
15/01/2024