Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Marketing- Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες και Δημόσιες Σχέσεις" (εξέλιξη)

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Marketing- Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες και Δημόσιες Σχέσεις" (εξέλιξη)
Κωδ. Θέσης
APP37029
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Marketing- Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες και Δημόσιες Σχέσεις"
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/12/2023