Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης «Βιοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων» περιλαμβάνει τη μελέτη των βιοχημικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στα νωπά και επεξεργασμένα τρόφιμα με την εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας και πώς αυτές οι βιοχημικές μεταβολές επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων. Η παρούσα θέση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των συστατικών των τροφίμων όπως βιοπολυμερή τροφίμων και των λειτουργικών τους ιδιοτήτων. Επίσης, αφορά στις μεταβολές που υφίστανται τα τρόφιμα στα στάδια ανάπτυξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης νέων προϊόντων. Επιπλέον σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται και η μελέτη βιοτεχνολογικών εφαρμογών εδώδιμων υλικών.
Κωδ. Θέσης
APP37031
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Βιοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
Τμήμα
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
10/01/2024