Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Φυσιολογία είναι ο κλάδος της Ιατρικής, ο οποίος μελετά αφενός μεν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, ως συνόλου, αφετέρου εστιάζεται στη λειτουργία των μεμονωμένων συστημάτων και κατ' επέκταση των οργάνων τους. Για την κατανόηση της λειτουργίας, τόσο σε επίπεδο οργανισμού και κατ' επέκταση σε επίπεδο κυττάρου, απαιτείται η χρήση πειραματικών μοντέλων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και η μετέπειτα εφαρμογή τους στην κλινική πράξη.
Κωδ. Θέσης
APP37035
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
10/01/2024