Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική των Μεταγγίσεων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ» περιλαμβάνει κλινικά και εργαστηριακά θέματα αιμοδοσίας, ανοσοαιματολογίας, διαταραχών πήξης και αιματολογικών διαταραχών, αφαίρεση και συλλογές κυττάρων, κυτταρική θεραπεία, διαχείριση και παρακολούθηση κλινικών πρακτικών μετάγγισης, διαχείριση αίματος ασθενών, αιμοεπαγρύπνηση καθώς και εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση σε φοιτητές ιατρικής για ζητήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Ιατρικής των Μεταγγίσεων.
Κωδ. Θέσης
APP37033
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιατρική των Μεταγγίσεων
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
10/01/2024