Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Προϊόντων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το αντικείμενο της θέσης αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και διδασκαλία του κύκλου σχεδιασμού και συγκεκριμένα στην έρευνα, ανάπτυξη και διδασκαλία διεπιστημονικών μεθοδολογιών, μεθόδων, εργαλείων και πρακτικών που υποστηρίζουν την έρευνα χρηστών και περιβάλλοντος χρήσης, τη δημιουργική ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών και την πρωτοτυποποίηση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των σχεδιαζόμενων προϊόντων. Ο όρος «προϊόν» περιλαμβάνει υλικά/απτά αντικείμενα ή διαδραστικά τεχνουργήματα τα οποία μπορεί να υποστηρίζουν και υπηρεσίες.
Κωδ. Θέσης
APP36984
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχεδιασμός προϊόντων
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024