Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 16546/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο “Κειμενογλωσσολογία και Υπολογιστική Γλωσσολογία“ επικεντρώνεται τόσο στη μελέτη επικοινωνιακών πράξεων στο αυθεντικό τους περικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση ομιλητών/συγγραφέων και ακροατών/αναγνωστών σε μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, όσο και στις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κειμένων ως προϊόντων συγκεκριμένων επικοινωνιακών πράξεων με υπολογιστικά μέσα».
Κωδ. Θέσης
APP36977
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Κειμενογλωσσολογία και Υπολογιστική Γλωσσολογία
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024