Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16545/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη φυσιοπαθολογία της λειτουργίας του γεννητικού συστήματος και του μαστού, της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας, χειρουργικές και φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας του γεννητικού συστήματος, την αξιολόγηση της γονιμότητας σε επίπεδο εκτροφής με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μεθόδων (ορμονικοί προσδιορισμοί, απεικονιστικές μέθοδοι, αναπαραγωγικοί δείκτες κ.λπ.) για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα των συγκεκριμένων ειδών
ζώων και κάθε είδους παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση/βελτίωση της γονιμότητας των μηρυκαστικών ζώων.
Κωδ. Θέσης
APP36976
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσιοπαθολογία και Διαχείριση της Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών Ζώων
Τμήμα
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024