Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16543/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Μετάφραση-Διερμηνεία και Διαπολιτισμικές Σπουδές» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων του Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών και πιο συγκεκριμένα τις Μεταφραστικές Σπουδές, με ιδιαίτερη αναφορά στις Σπουδές Διερμηνείας, που αποτελούν υποπεδίο των Μεταφραστικών Σπουδών, και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.
Κωδ. Θέσης
APP36975
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Μετάφραση-Διερμηνεία και Διαπολιτισμικές Σπουδές
Τμήμα
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024