Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16542/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Βεβαιώνεται ότι το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής με συνάφεια τη Διατροφική Αγωγή των Ασκουμένων» καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος τουλάχιστον ενός εξαμηνιαίου μαθήματος (Οδηγός Σπουδών 2022-2023: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής, Πρακτική Άσκηση στην Α/θμια, Πρακτική Άσκηση στην Β/θμια, Διατροφή και Υγεία, Διδακτική και Μεθοδολογία Φ.Α, Διατροφή Ασκουμένων) στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες του ΑΠΘ. Ειδικότερα, το προαναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί ένα γνωσιακό πλαίσιο α) θεωρητικής και εφαρμοσμένης κατανόησης της διδακτικής και μεθοδικής στην εκπαίδευση και β) οργανωμένων και σκόπιμων ενεργειών για τη σαφή αντίληψη των διατροφικών αναγκών και των απαιτήσεων των ασκουμένων.
Κωδ. Θέσης
APP36974
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική της Φυσικής Αγωγής με συνάφεια τη Διατροφική Αγωγή των Ασκουμένων
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024