ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της Γεωπληροφορικής και συνδέεται άμεσα, εκτός από τη Χαρτογραφία, με την Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται ένα σύνολο τεχνικών και μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τους στοιχεία της οπτικής αντίληψης και αξιοποιούνται για την οπτική αναπαράσταση (χαρτογραφική απόδοση) των γεωχωρικών πληροφοριών, τη μελέτη της αντιληπτικής λειτουργίας των χαρτών καθώς επίσης και την αξιολόγηση τους.
Κωδ. Θέσης
APP36971
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Χαρτογραφία με έμφαση στην Οπτική Αντίληψη Χαρτών».
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024