ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά επαγγελματία υγείας ειδικότητας Φυσικοθεραπευτή, όπου το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του να σχετίζεται με νευρομυοσκελετικές παθήσεις ολόκληρου του σώματος (αρθροπάθειες, αρθρίτιδες, οστεοαρθρίτιδες, διάφορα σύνδρομα και προβλήματα σωματικών περιοχών και εξειδικευμένων ιστών όπως ενδεικτικά είναι τα επώδυνα σύνδρομα της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων, οι θυλακίτιδες, ορογονοθυλακίτιδες, τενοντοελυτρίτιδρες, τενοντοπάθειες, παθολογίες του νευρικού ιστού όπως σύνδρομα συμπίεσης/παγίδευσης κτλ). Αναπόσπαστο τμήμα του αντικειμένου αποτελεί η κατανόηση των συνεπειών των παθήσεων του νευρομυοσκελετικού συστήματος, των μηχανισμών που τα προκαλούν καθώς και των παρεκκλίσεων της λειτουργικότητας, με εξειδίκευση στην κατασκευή και λειτουργία των πασχόντων σωματικών περιοχών. Η Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και η ολιστική φυσικοθεραπευτική προσέγγιση αυτών των παθήσεων του νευρομυοσκελετικού συστήματος ανάλογα με τον εμπλεκόμενο ιστό, την βαρύτητα της πάθησης, το στάδιο επούλωσης και τις ιδιαιτερότητες του ασθενή θα πρέπει να τοποθετούνται εντός του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου αξιολόγησης και θεραπευτικής προσέγγισης.
Κωδ. Θέσης
APP36966
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Κλινικές Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Νευρομυοσκελετικά Προβλήματα».
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024