Επίκουρος Καθηγητής

Γερμανική Γλωσσολογία. Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
Κωδ. Θέσης
APP36962
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Γερμανική Γλωσσολογία. Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
Τμήμα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/11/2023
Λήξη προκήρυξης
04/01/2024