ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο '' Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στη θεωρία του Εσωτερικού Χώρου και της Αρχιτεκτονικής''
Κωδ. Θέσης
APP36968
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-07-17
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/11/2023
Λήξη προκήρυξης
07/12/2023