Επίκουρος Καθηγητής

Βιοτεχνολογία
Κωδ. Θέσης
APP36952
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Βιοτεχνολογία
Τμήμα
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/11/2023
Λήξη προκήρυξης
04/01/2024