Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιζηματολογία - Παλαιοωκεανογραφία - Χημειοστρωματογραφία
Κωδ. Θέσης
APP36955
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιζηματολογία - Παλαιοωκεανογραφία - Χημειοστρωματογραφία
Τμήμα
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/11/2023
Λήξη προκήρυξης
04/01/2024