ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

«Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, είναι η εξειδίκευση και εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας στον ναυτιλιακό κλάδο. Εξετάζει τις οικονομικές αρχές και έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες των ναυτιλιακών αγορών και επιχειρήσεων, και γενικότερα του ναυτιλιακού κλάδου και του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της οικονομικής οργάνωσης της ναυτιλίας, με βάση την οικονομική θεωρία αλλά και την έρευνα και την πρακτική, των βασικών μορφών οργάνωσης του ναυτιλιακού κλάδου, στην ανάλυση των κύριων αγορών της ναυτιλίας, των οικονομικών και ναυτιλιακών κύκλων και του θεσμικού περιβάλλοντος και του ρόλου των εμπλεκόμενων μερών στη λήψη αποφάσεων»
Κωδ. Θέσης
APP36945
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/11/2023
Λήξη προκήρυξης
03/01/2024