Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τον προγραμματισμό και τον αυτοματισμό των Εργαλειομηχανών CNC. Περιλαμβάνει την παραμετρική σχεδίαση για κατασκευή με τη βοήθεια λογισμικών CAD/CAM, την μοντελοποίηση και κατεργασία εξαρτημάτων βιομηχανικών και άλλων χρήσεων σε εργαλειομηχανές CNC, τη βελτιστοποίηση κατασκευής σε Εργαλειομηχανές CNC και σε λοιπές κατασκευαστικές τεχνολογίες με συμβατικές μεθόδους και με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, την ανάπτυξη συστημάτων και ολοκληρωμένων εργαλειομηχανών και αυτοματισμών που υλοποιούν Κατεργασίες Πρόσθεσης και Αφαίρεσης Υλικού, τη σχεδίαση, κατασκευή και προγραμματισμό Υβριδικών Εργαλειομηχανών μετάλλων, πολυμερών και λοιπών υλικών, καθώς και την χρήση τους σε προηγμένες εφαρμογές, την ανάπτυξη φυσικών και προγραμματιστικών συστημάτων για την αυτοματοποίηση των εργαλειομηχανών σε Συστήματα Κατεργασιών.
Κωδ. Θέσης
APP36940
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Προγραμματισμός και Αυτοματισμός Εργαλειομηχανών CNC»
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/11/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023